Scholen - primair onderwijs in de regio Friesland

Anjewier Christelijke Basisschool


Aengwirderweg 259 8458 BE Tjalleberd

: 0513 - 529516: 0513 - 528763:

wijzigen gegevens

Aquamarijn Christelijk Speciaal Onderwijs


Brandemeer 35 8918 CT Leeuwarden

: 058 - 2662271: 058 - 2670471:

wijzigen gegevens

Bisschop Möller Stichting


Schoolstraat 2 8603 XL Sneek

: 0515 - 560858: 0515 - 560732:

wijzigen gegevens

Cedin


Lavendelheide 21 9202 PD Drachten

: 0880 - 200300:

wijzigen gegevens

De Bolder Openbare Basisschool


De Frisia 152 9207 CZ Drachten

: 0512 - 521100:

wijzigen gegevens

De Oanset Openbare Basisschool


Peinserweg 1b 8811 HK Ried

: 0517 - 269321:

wijzigen gegevens

De Poarte Bijzonder neutrale school voor ZMLK


De Wetterwille 64 9207 BK Drachten

: 0512 - 513533:

wijzigen gegevens

De Skâns OBS


De Rusken 6 9249 NJ Frieschepalen

: 0512 - 302200: 0512 - 301028:

wijzigen gegevens

De Skutslus Christelijke Basisschool


Voorstraat 7 8715 HW Stavoren

: 0514 - 681919: 0514 - 681951:

wijzigen gegevens

De Sprankel Christelijke Basisschool


Felixwei 17 9051 KE Stiens

: 058 - 2571225: 058 - 2575792:

wijzigen gegevens

De Swetten Openb


Kuiperssingel 1 9201 EE Drachten

: 0512 - 514711:

wijzigen gegevens

De Weide


Raaigras 28 8935 GH Leeuwarden

: 058 - 2881677: 058 - 2881677:

wijzigen gegevens

De Welle Chr


Schoolstraat 9 9111 HG Burdaard

: 0519 - 332525:

wijzigen gegevens

De Wjukslach


De Klamp 12 8404 GL Langezwaag

: 0513 - 688555: 0513 - 689217:

wijzigen gegevens

Dr Algra Protestants Christelijk Basisonderwijs


Idzerdastins 61 8925 AG Leeuwarden

: 058 - 2661521: 058 - 2669300:

wijzigen gegevens

Ekke de Haan Openbare Basisschool


Zegge 2 8446 CL Heerenveen

: 0513 - 624386: 0513 - 625844:

wijzigen gegevens

Huiswerkinstituut NHI


Dr. Jacob Botkeweg 3 8935 AB Leeuwarden

: 0512 - 382586: 058 - 7113598: 0512 - 383561:

wijzigen gegevens

M J Tamsmaskoalle


Terskerspaed 2 8851 GW Tzummarum

: 0518 - 481900: 0518 - 482040:

wijzigen gegevens

Montessori Basisschool


Dollard 19 9204 CK Drachten

: 0512 - 526066:

wijzigen gegevens

Noventa


Ried 11 9285 KK Buitenpost

: 0511 - 542540: 0511 - 541355:

wijzigen gegevens

De Bolder School Bijzonder Onderwijs


Burgemeester Juckemastraat 17 8801 GK Franeker

: 0517 - 392655: 0517 - 382258:

wijzigen gegevens

De Fontein Geref


Molenstraat 17a 9285 PA Buitenpost

: 0511 - 542225: 0511 - 542225:

wijzigen gegevens

De Opslach Openbare Basisschool


IJsbaanweg 4 8801 ER Franeker

: 0517 - 395110: 0517 - 395110:

wijzigen gegevens

De Parel Gereformeerde Basisschool


Langewyk 275 9202 CN Drachten

: 0512 - 521666:

wijzigen gegevens

De Tarissing Christelijke Basisschool


De Vervening 1a 8465 RE Oudehaske

: 0513 - 677600: 0513 - 678143:

wijzigen gegevens

De Vuurvlinder Chistelijke Basisschool


Molenkrite 169 8608 WD Sneek

: 0515 - 411424: 0515 - 460882:

wijzigen gegevens

Piet Bakkerschool


Plevierenpad 3 8601 XC Sneek

: 0515 - 433222: 0515 - 430990:

wijzigen gegevens

Stroes in beweging


Wimerts 92 9204 GN Drachten

: 0512 - 523427:

wijzigen gegevens

Wynwizer


Pikemar 17 8939 CR Leeuwarden

: 058 - 2880250: 058 - 2880368:

wijzigen gegevens

Bernewird Christelijke Basisschool


Raarderweg 8 9156 AC Bornwird

: 0519 - 221373: 0519 - 221354

wijzigen gegevens

CBS (Het Baken)


Johan van Oldenbarneveltstraat 4 8862 BB Harlingen

: 0517 - 413778: 0517 - 430647

wijzigen gegevens

De Bernebrêge Openbare Basisschool


Tuskenwegen 13 9218 RA Opeinde

: 0512 - 372200

wijzigen gegevens

De Blesse Openb Dorpssch


Meidoornstraat 33 8397 GV De Blesse

: 0561 - 441806

wijzigen gegevens

De Bron Cbs


Wyger Martensstraat 22 9104 JM Damwoude

: 0511 - 422680: 0511 - 421893

wijzigen gegevens

De Fûgelflecht Openbare Basisschool


D Oosterbaanstraat 3 8802 XS Franeker

: 0517 - 391140

wijzigen gegevens

De Lytse Jonker


Fugelsang 26 8403 BB Jonkerslan

: 0513 - 463434

wijzigen gegevens

De Lytse Mienskip Openbare Basisschool


Haulsterweg 2a 8506 BJ Haskerhorne

: 0513 - 416730: 0513 - 416730

wijzigen gegevens

De Paadwizer Christelijke Basisschool


Willem Kroezestraat 6b 8434 NN Waskemeer

: 0516 - 421075: 0516 - 421969

wijzigen gegevens

De Pream Christelijke Basisschool


Dominee Veenweg 10 8456 HR De Knipe

: 0513 - 688391

wijzigen gegevens

De Regenboog


Dokter Hattinkstrjitte 1 8563 AC Wijckel

: 0514 - 603752: 0514 - 605497

wijzigen gegevens

De SBO Kompas Klokslag


Malta 2 8601 GW Sneek

: 0515 - 412118: 0515 - 430168

wijzigen gegevens

De Schalmei


Postbus 8 8433 ZS Haulerwijk

: 0516 - 421252: 0516 - 423126

wijzigen gegevens

De Springplanke Chr


De Kampen 39 9132 LV Engwierum

: 0511 - 408500: 0511 - 408395

wijzigen gegevens

De Streek Openbare Basisschool


Aengwirderweg 284 8458 BJ Tjalleberd

: 0513 - 529348

wijzigen gegevens

Deel deze pagina via:

Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Google+ Deel deze pagina op Twitter

Relevante rubriek(en):


Bedrijven per regio: